ТЕМИ ПРОЕКТИ МРЕЖИ
Select language


Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 
 
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е неправителствена нестопанска организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.
В съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност към Центъра е създадено консултантско подразделение - ЕнЕфект Консулт ЕООД, чиято основна дейност е извършване на енергийни обследвания и сертифициране на сгради, изготвяне на енергийни паспорти, консултации по внедряване на ISO 50001, както и различни проучвания и анализи.

 
ПРЕДСТОЯЩО
ЕнЕфект организира семинар, посветен на новото поколение сертификати за енергийни характеристики на сградите, който ще се проведе на 8.02.2023 г. от 9:00 ч. в комбиниран присъствен и онлайн формат.

Вижте още...

ОБУЧЕНИЕ
Конференция "ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ В СГРАДИТЕ"
17 януари 2023 г.

Програма

Линк за регистрация
ФОРУМ
image/jpeg
НОВО
image/jpeg
ИНФО


 
ДОКЛАД
image/jpeg
ПЪТНА КАРТА
image/jpeg
НОВО
ОТВОРЕНО ПИСМО

От неправителствени, браншови и стопански организации, работещи в областта на енергийната ефективност на сградите:
ДЕКЛАРАЦИЯ на
image/jpeg
ДЕКЛАРАЦИЯ
от 13 неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

АНАЛИЗИ
Може ли санирането на многофамилните сгради да намали нуждата от произ-
водство на електроенергия от конвенционални източници?
(Проект)

Доклад с политически препоръки - BG и ENG
Аналитична обосновка - BG и ENG
АНАЛИЗИ
image/jpeg
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДНИ НА КЛИМАТА И ЕНЕРГИЯТА - ГАБРОВО 2021
Съвместна конференция на община Габрово и ЕкоЕнергия 24-25 юни 2021


ПАРТНЬОРИ

image/jpeg

FACEBOOK

image/gif

ЕкоЕнергия

image/jpeg
ПОРТАЛ

image/jpeg
НАМАЛЕНИЕ

Намалението продължава. Заповядайте в нашия офис.

Връзки | Контакти | Site map